Godkjenninger

Som en seriøs bedrift er Abot AS sertifisert og medlem av godkjente bransjeorganisasjoner.
Nelfo
  • Elektroinstallatør gruppe L og H (høyspent)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post og Teletilsynet)
  • EKOM installatør (Tele, data, Kabel-TV etc)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  •  Godkjent faglig bedrift innen prosjektering, utførelse og vedlikehold av el-anlegg.
Ahlsell Partner
Abot AS er sertifisert som fullverdig partner av Ahlsell Norge AS. Dette betyr at:
  • Vi deltar i Ahlsells omfattende kursprogram, for å være ajour med lovverk og produktteknisk utvikling.
  • Vi markedsfører anerkjente produkter av god kvalitet, med oppdatert faglig ekspertise på disse.
  • Vi har kompetanse til å utføre kontroll av elektriske installasjoner - både i private hjem og i næringssammenheng.
  • Vi skal være orientert om moderne styringssystemer og andre energisparende tiltak og løsninger, og kunne informere sine kunder om dette.